Ekonomická činnost

 • Vedení účetnictví v plném rozsahu dle zákona 563/91 sb. o účetnictví.
 • Zpracování měsíční a roční účetní závěrky, výkazy hospodaření. 
 • Roční vyúčtování služeb 
 • Majetková evidence SVJ
 • Měsíční či čtvrtletní předání výsledků hospodaření
 • Zpracování podkladů SIPO - internetová technologie
 • Daně z nemovitostí, daně z příjmů.
 • Účetní, ekonomické a daňové poradenství 
 • měsíční informace o Vašem hospodaření, přehledy neplatičů, atd.) 
 • Vedení evidence o příjmech a nákladech vynaložených na opravu a údržbu
 • Poradenství v oblasti  investičních záměrů
 • Evidence předpisů a úhrad za služby spojené s bydlením a příspěvků do fondu oprav
 • Kompletní příprava pro právní vymáhání nedoplatků

 

Provozně - technická činnost

 • komplexní služby pro vlastníky domu
 • sledování tvorby a čerpání fondu oprav, případně průběh čerpání úvěrů
 • zajišťování pravidelných předepsaných revizí
 • plánování oprav a údržby z hlediska potřeb stavu domu 
 • uzavírání smluv s dodavateli (např. dodávku energie, vody, tepla, atd.)
 • ostatní služby pro potřeby společenství bytových jednotek
 • Zajišťování oprav a investičních akcí
 • Plánování budoucích oprav - včetně plánování finančních prostředků
 • Zajišťování právních služeb pro potřeby klienta
 • Příjem, řešení a evidence připomínek organizačně správních činností v kanceláři správce či přímo u klienta (dle potřeb)
 • Zajišťování schůzí shromáždění (dle zákona 1 ročně)
 • Konzultace a poradenství v oblasti bydlení

 Nabídková cena: 130 Kč/jednotka/měsíc

(nejsme plátci DPH)